Voorkomen van Vogelziektes

Zoals dikwijls gezegd ,is “VOORKOMEN BETER DAN GENEZEN” dit geld zeker ook voor onze vogelhobby .Wij verwijzen hiervoor naar de juiste voeding en van de juiste correcte verzorging Over de verzorging is en wordt voldoende geschrevenen informatie gegeven Iedere vogelliefhebber zou moeten weten hoe hij hiermee te werk moet gaan .De eerste problemen ter verkomen van ziekten zijn hiermee al overwonnen .De voornaamste vogelziekten behoren tot de groep der INFECTIE ziekten. Dit zijn besmettingen door microscopisch kleine diertjes o.a. bacteriĆ«n” virussen en. Eencellige schimmels. Hier tegen gebruikt men hoofdzakelijk de zogenaamde antibiotica.Dit zijn scheikundige stoffen die uitgescheiden worden door bepaalde schimmelsoorten b.v. “perihelium glaucum” waaruit penicilline getrokken wordt. Een bepaalde hoeveelheid microben (dit is de verzamelnaam van al deze mikropisch kleine ziekteverwekkers) ergens parasiterend in een dierlijk lichaam, kan geen kwaad, ja. is zelfs door de natuur speciaal voorzien in de darmen! Dit is de goedaardige zogenaamde “darmflora die zorgt voor vitamine B productie, waar het lichaam, van de gastheer ook kan van profiteren.

Het is pas wanneer bepaalde microben soorten zich door de verzwakking van het voortdurende spelende. , Natuurlijke afweermechanisme van het dierlijk lichaam (voornamelijk de witte bloedcellen) in overtollige mate gaan vermenigvuldigen, Dat zij het orgaan in kwestie gaan aantasten. en gaan remmen in zijn normale werking” waardoor verschillende ziekten ontstaan (keel pijn., zweren, leverziekten , longziekten., snot, diarree enz.) Op dat moment !.s liet de hoogste tijd om in te grijpen., om de infectie tegen te gaan. Antibiotica., Zoals de (Griekse) naam het zegt “anti”= tegen en “bios = leven. , Zijn tegen het leven gerichte stoffen. Zij doden in principe dus alle leven. Zij zijn dus vergif ook voor het leven van de gastheer, van de vogel zelf. Alleen zijn zij in de normaal toegediende dosissen niet sterk genoeg voor de gastheer” enkel voor zijn kleine gastjes, de microben. Laten wij dus in elk geval zeer nauwkeurig de opgelegde dosis in acht nemen. Best na raadpleging van een gespecialiseerd apotheker of dierenarts. Laten wij ook. , Telkens wij een behandeling met antibiotica moeten uitvoeren. tegelijkertijd polyvitaminiemengsel.s toedienen, omdat ook de goedaardige darmflora mede zal sneuvelen en de zieke vogel alzo een tekort aan vitaminen zal ondervinden. PolY-vitaminen waarin dus alle bekende vitaminen zitten, zorgen ook voor de noodzakelijke herstelling van de normale afweer krachten van de vogels.Naast de antibiotica worden voor hetzelfde doel ook gebruikt de zogenaamde chemotherapeutica. Dit zijn kunstmatig gemaakte scheikundige producten. ,Die even werkzaam zijn als antibiotica, maar ook even giftig bij overdaad. Dus blijf waakzaam.

De preventie voorkomen van infectie ziekten.

1 – Let op bij aankoop nieuwe vogels ,en plaats uw nieuw aangekochte vogels altijd enkele weken in de zogenaamde Quarantaine ,hou in deze periode de vogels goed in de gaten ,en let op als ze alles eten en ook drinken, let op de stand van de ogen en de beweging van de staart. Als alles goed gaat en blijft kan na ongeveer 2 weken de vogels bij de andere geplaatst worden.

2 – Let op als de vogels van de tentoonstellingen komen,ze zijn daar onderhevig geweest aan drukte ,temperatuur andere voeding (zaad)kortom van alles gebeurt er in deze periode ,dat vogels die niet goed in conditie zijn vrij snel aan stress onderhevig zijn .Stress is een engels woord dat letterlijk vertaald ,spanning ,druk en overbelasting betekend.Het is een feite een toestand waarbij fysisch en fysiologisch uiterst veel gevraagd wordt van deze vogels en waardoor het natuurlijk afweermechanisme verminderd kan worden,en dus snel een infectie opgelopen kan worden.Dus er kan snel een infectie opgelopen zijn. Het is dus ook van groot belang dat de TT vogels ook goed onder je aandacht blijven, en voorzien worden van de nodige goede zaden en eivoer, en de nodige vitaminen. Dan zal ook hier alles tot een minimum beperkt blijven.

3 -Ook een gevaarlijke periode is de kweekperiode ,zowel de broedtijd als de periode als er jongen zijn, de jonge vogels hebben nog niet voldoende weerstand krachten en hebben ook nog geen “immunisaties” gevormd hebben tegen de verschillende infectie ziekten. Net zoals een mens ,kan ook een vogel immuun worden voor een infectieziekten dit wil zeggen:Weerstandig of reistent als hij diezelfde ziekten met goed gevolg heeft doorgemaakt. Denk maar eens aan de behandeling van de pokken.Het zal duidelijk zijn dat ook de rui een gevaarlijke periode is voor het oplopen van infecties en of ziekten Maar veelproblemen zijn zoals ze dikwijls is gesteld en geschreven ,en het zal nog veel herhaald worden op te lossen en te voorkomen door orde en netheid in je vogelverblijf, waar ook regelmatig al de hokjes worden ontsmet ,en bestreden op langere termijn kan niet genoeg gezegd en geschreven worden. Sportvrienden blijf Waakzaam.