Vedermijt bij vogels

Vedermijten zijn klein en daardoor slecht waarneembaar. vedermijten zijn veel minder bekend dan veerluizen. Juist door deze onbekendheid hebben deze mijten bij showvogels de meeste problemen veroorzaakt. Vedermijten zijn roodbruin van kleur en slechts ongeveer een halve millimeter lang en maar ongeveer eentiende millimeter breed! Toch kan een vedermijtbesmetting goed met het blote oog worden waargenomen, met name doordat de verblijfplaats van deze mijten zeer karakteristiek is.

Vedermijten bevinden zich altijd, schijnbaar bewegingloos, aan de onderkant van vleugel- en staart- pennen, meestal dicht aan de schacht van de veer. Bovendien liggen ze vaak op rijen in de groeven van de veer. Met het blote oog kunnen de mijten het beste worden waargenomen door de onderkant van de staartveren bij voldoende opvallend licht, dus niet met doorschijnend licht, te bekijken. Een besmetting met vedermijt begint meestal in de staartpennen, pas bij een langdurige besmetting zullen ook de vleugelpennen mijten vertonen. Veel mensen verwarren een vedermijtbesmetting met vervuiling in de staart door ingedroogd bloed of denken dat het ontlasting van mijten betreft. Een ander wijdverbreid misverstand is dat een vedermijtbesmetting altijd gepaard gaat met gaten in de bevedering doordat deze door de mijten is weggevreten. Dit treedt echter alleen op bij een langdurige en zware besmetting door vedermijlen. Veel vaker is het ontstaan van gaten in de bevedering het gevolg van een verontreiniging met bloed die niet of niet tijdig is uitgewassen. Behandeling van vogels met een luizen- of mijtenbesmetting dient voor veerluizen en vedermijten plaats te vinden door gebruik te maken van een geschikt insecticide. Hiervoor zijn een aantal doelmatige middelen in spuitbussen in de handel verkrijgbaar. Een kleine hoeveelheid van één van deze producten aanbrengen op de rug- en borstbevedering (veerluis) of op de vleugels en staart (vedermijten) zal er voor zorgen dat na enkele dagen de bevedering vrij is van luizen of mijten. Als dan nog ongedierte aanwezig is moeten we de behandeling herhalen. Omdat eieren van luizen of mijten niet of nauwelijks te lijden hebben van het insecticide kan het noodzakelijk zijn de behandeling na een paar weken een keer te herhalen. In de meeste gevallen is het aan te bevelen alle vogels uit een vlucht waar veerluizen of vedermijten zijn aangetroffen te behandelen. Bedenk altijd bij het gebruik van insecticide dat u met vergif werkt. Lees daarom goed de gebruiksaanwijzing en test de doelmatigheid en eventuele schadelijkheid van het te gebruiken middel door eerst één vogel te behandelen en na een aantal dagen het resultaat te beoordelen, alvorens alle vogels te behandelen. Zorg er ook altijd voor dat de behandeling in een zeer goed geventileerd vertrek wordt uitgevoerd!

Bestrijding vedermijt
Laten we ervan uit gaan dat alle uitwendige parasieten een geweldige hekel hebben aan vetten, oliehoudende vloeistoffen en alcohol. De meest effectieve manier om deze mijt radicaal te bestrijden is totale ontsmetting van het hok met een carboleumoplossing. Tijdens deze ontsmetting alle dieren uit het hok verwijderen anders gaan deze onherroepelijk dood, omdat de dampen het zenuwstelsel aantasten met als gevolg ene totale verlamming. Heeft men het hok op deze wijze ontsmet dan zijn alle kippen aan de beurt dit doen wij met behulp van een alcoholmengsel bestaande uit 1 liter brandspiritus, een eetlepel slaolie en 1 kopje kamfer spiritus. Doe dit mengsel in een ruime schaal en dompel de staart of de vleugels helemaal in de vloeistof. Zorg ervoor dat vooral de staartwortels goed nat worden want daar zit de grootste concentratie mijten. Het is aan te raden dit voortijdig te doen, zijn de dieren reeds een maand of vier, dan kan het te laat zijn. Herhaal deze procedure elke week, een maand lang, dan eens in de drie weken tot alles onder controle is. Laat de staarten goed uitlekken dan kunt u heel lang met dit mengsel doen. Alleen op deze wijze wordt u deze mijt de baas, het voordeel is dat het middel niet irriteert of schadelijk is voor het dier, bovendien is het middel goedkoop en milieuvriendelijk. Wel oppassen dat u tijdens de behandeling niet rookt of dat er een vorm van open vuur in de nabijheid is.

Preventie vedermijt
Om deze mijt helemaal uit te bannen kunnen wij u aanraden na het tentoonstellingsseizoen deze procedure nog enkele malen te herhalen. Omdat de kans bestaat dat exemplaren die deelgenomen hebben aan een show door overdraging als gastheer dienen van deze mijt.