Streptokokken bij vogels

Streptokokken is een infectieziekte die voornamelijk voorkomt bij duiven, Een groot deel van de duiven is drager van de Streptococcus gallolyticus-kiem zonder daarom klinische (ziekte)symptomen te vertonen. De kiem komt vooral voor op de hokken met slechte hygiënische omstandigheden en bij duivinnen tijdens het kweekseizoen. Ook kan de infectie soms samengaan met een paratyfusinfectie. De laatste jaren zien we bij jonge duiven ook menginfecties na aantasting door het adeno- en/of circovirus. Bij dergelijke problemen met jonge-duivendiarree zien we steeds meer streptokokkeninfecties.

Deze ziekte (in België spier- of vleugelziekte genoemd) wordt veroorzaakt door een bacterie de Streptococcus Bovis, in Nederland groen verslijmde streptococ genoemd.

Deze bacterie komt normaal in de darmen voor, maar kan zich, onder voor de duif slechte omstandigheden (stress, overbevolking, slechte hygiëne), snel vermeerderen en een infectie veroorzaken.

We zien deze ziekte vooral onder de jonge duiven. De duiven krijgen algemene ziekteverschijnselen zoals slecht eten, vermageren, een groen slijmerige ontlasting en ze sterven tenslotte. Ook plotselinge (acute) sterfte is mogelijk.

Doordat de spieren aangetast kunnen worden (witte plekken in de borstspieren) zullen deze vogels vliegproblemen krijgen. De therapie bestaat uit antibiotica zoals Amoxycilline.

Om de ziekte te voorkomen dient men overbevolking tegen te gaan en goede hygiëne toe te passen.

In Nederland zijn er weinig gevallen van deze ziekte, die erg veel op paratyfus lijkt. In België schijnt deze ziekte meer voor te komen. Er is geen entstof

Symptomen Streptokokken
Groene slijmerige mest
Slechte vliegprestaties
Vermagering
Zenuwsymptomen
Abcesvorming in de borstspier
Afhangen van een of beide vleugels
Manken
Acuut sterven van duiven van elke leeftijd