Gouwenaar


GouwenaarDe Gouwenaar is, net als de Havana, nooit doelbewust gefokt. In 1920 trof de duivenfokker C.A.M. Spruyt in een nestje Havana’s enkele blauwgrijze dieren aan, die later als Gouwenaar naar voren zouden worden gebracht.
In 1924 schrijft de heer Spruyt over het ontstaan van de Gouwenaar :

“Jaren geleden fokte ik, behalve duiven, ook konijnen doch daar me de tijd en ruimte gingen ontbreken werd de konijnenfokkerij opgeheven. Dit nam evenwel niet weg, dat ik er toch steeds voor bleef gevoelen er geregeld alle verschenen vakliteratuur naging en op tentoonstellingen ook steeds de dieren aandachtig bekeek. In 1917 was ik weer in de gelegenheid konijnen te kunnen gaan houden en begon ik naast mijn duivenhokken enkele konijnenstallen te bouwen. Daar men om resultaat te bereiken met 1 ras moet beginnen, koos ik voor de Havana, daar deze dieren mij steeds bijzonder hadden bevallen. In 1917 schafte ik mij enkele voedsters en een ram aan, alle van prima bloed. Hiermede wilde ik een eigen stam samenstellen volgende de bekende regelen der bloedverwante paringen, zoals ik die reeds jaren bij mijn duiven toepaste. Ik had het plan een jaar of 5 a 6 te fokken, en dan eerst te exposeren, wanneer ik zeker was met eigen stamdieren te moeten winnen, daar ik het met gekochte dieren exposeren en misschien winnen geen fokkerskunst noem. En toch zou het anders lopen.

Op dit moment (NKB standaard, uitgave 2007) het volgende over de Gouwenaar :

Gouwenaar

Het land van oorsprong is Nederland.

Is in Nederland erkend in 1927.

Genetische symbolen :

abCde (Int.) ABcdg (Duits)
abCde ABcdg
Puntenschaal Groep 1. Kleur
Pos. Onderdeel Punten
1 Gewicht 10
2 Type, bouw en stelling 20
3 Pels en pelsconditie 20
4 Kop en oren 15
5 Dek- en buikkleur 15
6 Tussen- en grondkleur 15
7 Lichaamsconditie 5
Totaal 100

  1. Gewicht

Het gewicht is 2,50 tot 3,50 kg.
Puntenschaal voor het gewicht:
Gew. (kg) 2,50 – 2,60 2,70 – 2,90 3,00 – 3,40 3,50
Punten 8 9 10 9
Gouwenaar2. Type, bouw en stelling

Het type is gedrongen (typegroep C) met weinig hals. De bouw is breed in voor- en achterhand met fraaie afrondingen. De benen zijn stevig en kort. Het ras is middelhoog gesteld. Een juiste stelling toont de aanwezige rasadel. Een geringe wamaanzet of halskraagje is slechts toegestaan bij overjarige vrouwelijke dieren.

  1. Pels en pelsconditie

De pels is van normale lengte, is dicht ingeplant, heeft een normale hoeveelheid aan onderhaar, is iets fijn van structuur, zacht en glanzend.

  1. Kop en oren

De kop is krachtig ontwikkeld met brede snuit, kaken en wangen. De oren zijn stevig van structuur met lepelvormig afgeronde oortoppen, zijn goed behaard en worden V-vormig gedragen de oorlengte is 10 – 12 cm, ideaal is 11cm. Het geheel in harmonie met het lichaam.

Gouwenaar7. Lichaamsconditie en verzorging

Het spreekt van zelf, dat op een tentoonstelling of keuring het konijn in de beste conditie moet worden voorgebracht. Het lichaam goed bevleesd, gespierd, met andere woorden zo hard als een bikkel. Slappe, magere of te vette dieren zijn uit den boze. De nagels worden regelmatig evenwijdig met het loopvlak, zonder het “leven” te raken geknipt, ook de duimnagels.
De nagels zijn vrij van mest en mest ballen. De gehele pels als ook de voedzolen en binnen zijde van de oren en de geslachtsdelen moeten schoon zijn. De dieren worden vrij van klitten voor gebracht. Het oog moet helder zijn, tintelend van levenslust. Een dier dat ter keuring wordt aangeboden is goed getraind, zodat de rasadel door een goede stelling wordt getoond.