Belgische haas


De Belgische haas is een konijnenras.
Belgische haasDe Belgische haas lijkt op een haas, maar is een konijn. Over de afkomst bestaat discussie. Volgens de vereniging Het Belgisch raskonijn ontstond de Belgische haas uit de Patagoniër en de Vlaamse reus en was er reeds sprake van haaskleurige varianten in 1822.
De Engelse kweker Lumb, die vleeskonijnen verhandelde tussen Antwerpen en Engeland, maakte uiteindelijk het ras internationaal befaamd. Het werd geroemd omwille van zijn elegante en spectaculaire verschijning maar ook om zijn eigenschappen als geschikt vleeskonijn. Bij sportfokkers was het ras in trek omdat het dier zich zeer gemakkelijk in houding presenteert voor de keurmeesters.

Het Belgisch Haas konijn is zonder twijfel van Belgische origine. Haaskleurige konijnen kwamen reeds voor in 1800 in de Zuidelijke Nederlanden. Alhoewel de wijze van hun ontstaan onduidelijk is, ligt hun stammateriaal van de latere z.g. “Belgian Hares” bij de toenmalige grote konijnengrijze landrassen uit die streken.
Ze trokken de belangstelling van de fokkers door hun slanke lichaamsbouw en bruin roodachtige kleur en ook omdat de fokkers meenden enige overeenkomst te zien met de haas.

Belgische haasHet oudste bericht over de Belgian Hare is te vinden bij Bonnington Monbray, die in zijn Pratical Treatise for poultrij and rabbits (1822), waarin hij duidelijk het protoyupe van de Belgian Hare bedoeld. Daar toont hij ook aan dat de Belgian Hare geen kruising is van een Haas met een konijn. Uit andere oude berichten vindt men dat de oorsprong nauw verbonden is met de Vlaamse Reus en de Patagoniër. De naam “Belgian Hare”verschijnt voor het eerst in 1860 en er waren toen al dieren met een rode kleur.
In 1870 is de fok van dit ras ernstig ter hand genomen, dank zij de grote belangstelling van Engelse zijde. Tussen 1870 en 1880 zag men ze in Engeland reeds op de tentoonstellingen. Maar het was de Engelse konijnenfokker Lumb die als eerste de “Belgian Hare” tentoonstelde op een tentoonstelling.
Na 1880 begon de grote en schitterende loopbaan van de “Belgian Hare”, dank zij de moedige pogingen van de heren Lumb en Wilkens

Korte geschiedenis van de Belgische haas
Het laatste deel van zijn naam heeft hij niet te danken aan zijn afkomst maar aan zijn edele voorkomen dat beslist overeenkomsten vertoont met een haas. Deze dieren waren de voorlopers van de Vlaamse reuzen. Algemeen wordt de Engelse konijnenfokker Lumb als een van de eerste fokkers van het ras genoemd. Hij bracht zijn eerste Belgische Hazen uit op een tentoonstelling in 1874. In 1887 werd in Engeland de Engelse Belgian Hare Club opgericht. Ongeveer tien jaar daarna wisten dieren van dit ras hun weg te vinden naar andere delen van de wereld.

Belgische haasRasbeschrijving Belgische haas
Kop: lang en smal

Oren: gemiddelde lengte van 13 cm en staan rechtop

Lichaam: slank en elegant, buikbelijning loopt parallel aan de rugbelijning, slanke, lange en rechte poten, ronde voetjes. lange smalle hals.

Vacht: de vacht is kort en glanzend, glad tegen het lichaam aanliggend, weinig onderwol

Kleur: haaskleur, de rode tot mahoniekleurige dekkleur moet zo diep mogelijk zijn en warm zijn.

Gewicht: gemiddeld 4 kilo

Karakter: levendig, aanhankelijk en goedaardig