Woestijndwerghamster

Latijnse naam: Phodopus roborovskii
Andere namen: Roborovskihamster, Roborovskidwerghamster of Roborovski

WoestijndwerghamsterDe woestijndwerghamster, is een dwerghamster die van oorsprong uit Mongolië komt. Deze hamster wordt ook wel Robbie of Robo genoemd. Het is één van de 5 soorten hamsters die als huisdier worden gehouden.

Deze hamstersoort is de kleinste hamstersoort. Ze worden ongeveer 8-9 cm lang. Ze worden ongeveer 2 tot 3 jaar oud. Bij deze soort ontbreekt in tegenstelling tot de andere dwerghamsters de aalstreep. De buik is wit, de oortjes roze en de vacht geelbruin met een grijze onderlaag. Het staartje is nauwelijks waarneembaar. Soms lijkt het geel op de rug wat roestig. De oogjes zijn gitzwart en erboven bevinden zich witte vlekjes die op wenkbrauwen lijken.

De dwerghamster is een kortstaartdwerghamster, maar met zijn geelbruine kleur en opvallende snor heeft hij een heel ander uiterlijk dan de beide andere kortstaartjes. De Roborovski dwerghamster leeft van oorsprong in West- en Zuid-Mongolië, een dor en droog gebied met veel halfwoestijnen. In echte woestijnen komen dwerghamsters niet voor.

WoestijndwerghamsterIntroductie
In Nederland in 1982 werden de eerste Roborovski dwerghamsters door een liefhebber uit Duitsland meegenomen naar Nederland. Hoewel ze dus langer in Nederland zijn dan de Campbelli’s zijn ze veel minder bekend. Dit komt omdat de Roborovski’s maar heel weinig jongen kregen, vooral in de eerste jaren van hun verblijf in Nederland. In de vrije natuur krijgt een vrouwtje namelijk haar hele leven maar twee à drie nestjes. Tegenwoordig heeft hij zich aan het leven in gevangenschap aangepast en krijgen ze dan ook meer jongen. Toch blijft de Roborovski dwerghamster een weinig voorkomende dwerghamstersoort, die niet officieel is erkend.