Kennelhoest bij honden

 
Wat is kennelhoest?
Kennelhoest is een infectie van de voorste luchtwegen bij de hond. De voorste luchtwegen waar deze infectie plaats vindt zijn de keel, de luchtpijp en zijn eerste vertakkingen.

Oorzaak kennelhoest
De kennelhoestinfectie wordt veroorzaakt door een combinatie van verschillende virussen en een bacterie. De virussen die hierin een rol kunnen spelen zijn onder andere parainfluenza, canine adenovirus (type 1 en 2). Bordetella bronchiseptica is de bacterie die kennelhoest kan veroorzaken. Het is een zeer besmettelijke ziekte maar meestal niet levensbedreigend.

Besmetting
De naam kennelhoest geeft al aan dat besmetting meestal optreedt op plaatsten waar veel honden bijeen komen zoals op shows, uitlaatplaatsen, trainingen bij clubs, in kennels en pensions. Via zeer kleine waterdruppeltjes bij niezen en hoesten vindt er een verspreiding plaats van de infectie.

Wat zijn de symptomen?
De symptomen bij kennelhoest zijn een droge harde hoest waarbij de hond soms kokhalst en slijm opbraakt. Het lijkt soms of er iets in zijn keel vastzit. De hond kan slomer zijn, minder willen eten en koorts hebben. De symptomen kunnen variëren van een droge hoest tot een ernstige longontsteking. Een pup of een oudere hond is vaak zieker dan een gezonde en goed geënte hond. De ziekte kan vergeleken worden met een griep bij de mens, waarbij ook verschillende virussen een rol spelen en het ziektebeeld niet altijd uniform is. De incubatietijd van kennelhoest ligt tussen 3 en 10 dagen. Dit is de tijd vanaf het moment dat de hond de infectie oploopt tot het moment dat de hond symptomen vertoont.

Ziekteverloop
Een milde kennelhoest kan binnen een paar dagen vanzelf overgaan, maar kan ook verergeren en een longontsteking of chronische bronchitis veroorzaken. Wanneer de hond langer dan een paar dagen hoest en/of ziek wordt is een behandeling noodzakelijk. De hond zal door de dierenarts worden nagekeken of het kennelhoest betreft of een andere ziekte.

Behandeling van kennelhoest
De behandeling van kennelhoest bestaat uit het geven van een antibioticum en een hoestdrank. Zelf kan men ervoor zorgen dat de hond in een warme, goed geventileerde omgeving verblijft en zachte voeding krijgt. Tijdens het uitlaten is een borsttuig of halter beter omdat dit niet op de luchtpijp drukt.

Vaccinatie is belangrijk
Om te voorkomen dat uw hond kennelhoest krijgt kunt u hem laten vaccineren. In de jaarlijkse vaccinatie zit al een deel bescherming. Daarnaast bestaat er nog een apart vaccin tegen de bordetella bronchiseptica bacterie. Het vaccin wordt toegediend via neusdruppels. In de neus en de voorste luchtwegen wordt er ter plaatse een goede bescherming opgebouwd. Voor een goede bescherming moet jaarlijks geënt worden. Vele pensions stellen deze enting verplicht. Een vaccinatie geeft geen 100% bescherming, onder andere door veranderingen in de veroorzakende virussen, maar een geënte hond maakt een veel mildere infectie door bij besmetting. Een mens kan na een griepvaccinatie nog wel verkouden worden.bron: www.huisdierenziekenhuis.nl